W związku z sytuacją epidemiczną podjęto decyzję o reaktywowaniu Szpitala Tymczasowego "Okęcie", za organizację którego odpowiedzialne będzie Wojsko Polskie. Szpital będzie działał, jak poprzednio, na Okęciu, na terenie 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.

Jesteś zainteresowany? Aplikuj !

Szpital tymczasowy Wojskowego Instytutu Medycznego - spróbuj z nami, sprawdź siebie!

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

epidemia koronawirusa znacząco zmieniła otaczającą rzeczywistość. Większość z nas, każdego dnia, od bez mała dwóch lat doświadcza tego skutków. Walka z niewidzialnym, a używając terminologii wojskowej – asymetrycznym zagrożeniem jakie stanowi pandemia SARS-CoV-2 jest wyzwaniem, z którym muszą zmierzyć się powołane do tego struktury państwa, ale także całe społeczeństwo. Stanowi sprawdzian naszej osobistej wytrwałości, konsekwencji w działaniu, empatii oraz otwartości na społeczną solidarność. Wojskowy Instytut Medyczny jako podmiot leczniczy, ale także jednostka naukowo-badawcza będąca elementem systemu bezpieczeństwa państwa od początku aktywnie angażuje się w walkę z obecną epidemią. Nasze doświadczenia z humanitarnych misji zagranicznych, a w szczególności z organizacji procesów opieki medycznej na bazie szpitali modułowego oraz tymczasowego pozwoliły pozyskać unikalną wiedzę oraz doświadczenie jak być skutecznym w zwalczaniu jej skutków. W jaki sposób organizować opiekę nad chorymi, właściwie dobierać procedury diagnostyczne i terapeutyczne, aby efektywnie przeciwdziałać skutkom COVID-19 – ograniczać powikłania i śmiertelność związane z tą podstępną i niebezpieczną chorobą. Dumą i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku napawa fakt, jak wysokie oceny zebrały fachowość personelu oraz warunki opieki w opiniach wyrażanych przez wdzięcznych za uratowanie życia pacjentów. Rosnąca liczba zakażeń w Polsce w następstwie czwartej z kolei fali epidemii spowodowała, że pozyskane kompetencje i umiejętności mamy dziś obowiązek wykorzystać w praktyce angażując się w ratowanie zdrowia i życia Polaków. Skala wyzwania, do realizacji którego przystępujemy wymaga odwagi i poświęcenia, budując jednocześnie doświadczenie jakiego niewiele spośród żyjących w obecnej dobie pokoleń lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych mogło kiedykolwiek doświadczyć.
Jeśli chcesz, jesteś gotowy do pracy w wyjątkowym zespole medyków działających w niezwykłych czasach. Jeśli masz ambicję uczestniczyć w opiece na chorymi z COVID-19 stosując przy tym najwyższe standardy opieki. Zapoznać się i stosować w praktyce unikalne doświadczenia medyków wojskowych, dając przy tym cząstkę siebie – swojego profesjonalizmu, niezłomności i zaangażowania – Twoje miejsce jest wśród pracowników szpitali tymczasowych organizowanych i prowadzonych przez WIM. Nasz zespół stanowi doświadczony personel, którego wiedza i umiejętności zostały potwierdzone podczas poprzedniej fali epidemii. Dziś, ci sami kompetentni profesjonaliści staną na czele nowo formowanych zespołów medycznych.
Czekamy na Twoją aplikację – CV. Następnie przyjdzie czas na spotkanie w trakcie którego ustalimy warunki naszej współpracy.

(-) gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM

Szpitalami Modułowym i Tymczasowym kierują
 
Szpital Modułowy WIM Szpital Tymczasowy "Okęcie" 
 alubas rsokolowski 

 ppłk dr hab. n. med. Arkadiusz Lubas

Komendant Szpitala Modułowego WIM

ppłk lek. Rafał Sokołowski

Komendant Szpitala Tymczasowego "Okęcie" 

 
 
 
 
 
 

Dlaczego warto związać się z WIM?

W WIM dbamy o naszych pracowników. Wysoko wykwalifikowane zespoły lekarsko-pielęgniarskie zapewniają kompleksowość i wysoką jakość opieki nad chorymi. Jako jeden z najnowocześniejszych i największych szpitali w Polsce oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia. Posiadane w strukturze Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM umożliwia podnoszenie kwalifikacji na miejscu, bez dodatkowych kosztów po stronie pracownika. Nasze Centrum to coś więcej niż teoretyczne zajęcia w salach wykładowych. To możliwość uczestnictwa w dynamicznych szkoleniach, wiernie odwzorowujących najtrudniejsze przypadki prosto z sal operacyjnych.

Powered by BreezingForms

WIM w portalach społecznościowych